top of page

Skanowanie konstrukcji wiaduktu drogowego Hilti Ferroscan, Września


Widok wiaduktu skanowanego przez nas Ferroscanem Hilti
Wiadukt we Wrześni

Niedawno mieliśmy okazję wykonać zlecenie ferromagnetycznej analizy zbrojenia wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni. Przed wykonaniem badań konstrukcji zawsze staramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat obiektu i możliwie szczegółowo ustalić zakres prac ze Zleceniodawcą. Dokładamy starań aby przedstawić możliwe rozwiązania i doradzamy optymalne metody. Taka praktyka pozwala przewidzieć przynajmniej część mogących wystąpić problemów i w wielu przypadkach pozwala ograniczyć czasochłonność naszych prac oraz ich koszt.

Miejsce wykonania obrazowych skanów konstrukcji (Imagescan) na słupie
Podpory wiaduktu

W tym wypadku przeprowadzone z Klientem rozmowy poprzedzające wyjazd i wstępne zapoznanie się z obiektem pozwoliło uniknąć przynajmniej jednego problemu. Wiadukt był najwyraźniej remontowany kilkanaście lat temu. Jego powierzchnię "wzmocniono" obsypującym się dziś torkretem. Wykonane po tak nierównym podłożu pomiary byłyby niemiarodajne, a wyrównanie podłoża wyjątkowo czasochłonne. Instrukcja obsługi Ferroscanu w takich przypadkach zaleca wykonywanie skanowania poprzez podkładkę np. z cienkiej deski - w późniejszej analizie wyników dla otrzymania dokładnych pomiarów otuliny prętów zbrojeniowych wystarczy podać grubość użytej podkładki. W związku z powyższym wzięliśmy ze sobą przygotowane wcześniej rastry naniesione na płytę HDF grubości 3mm. Dzięki temu skanowanie poszło gładko, dosłownie.

Przygotowany do skanów obrazowych (Imagescan) raster
Skrzydełko przyczółka wiaduktu

Nie zawsze dysponujemy jednak dokładną dokumentacją projektową, lub fotograficzną obiektu. W takim wypadku ciężko jest ocenić stan obiektu i wychwycić wszystkie trudności które mogą spotkać nas w trakcie prac. Co więcej czasami nie znamy dokładnego zakresu prac gdyż w zależności od monitorowanych na bieżąco przez zlecającego wyników skanowania decyduje się on na wykonanie dodatkowych, lub poprzestanie na wykonanych już skanach. W wypadku tego zlecenia zdecydowaliśmy razem ze Zleceniodawcą, firmą Biuro Projektowe TOKBUD o rozszerzeniu zakresu skanowania, które było konieczne dla w pełni miarodajnej i komfortowej oceny zbrojenia wiaduktu. Decyzja wynikała ze stopnia skomplikowania konstrukcji i chęci zweryfikowania czy analogiczne elementy konstrukcyjne na pewno są zazbrojone w ten sam sposób. To bardzo odpowiedzialne ze strony zlecającego podejście. Dopiero po wykonaniu dodatkowych skanów weryfikujących uzyskane już wcześniej wyniki Zleceniodawca uznał, że otrzymany materiał wystarczy do analizy konstrukcyjnej badanego obiektu i zakończyliśmy prace.

Jak widać w poniższej galerii miejscami korozja stali zbrojeniowej przybrała zaawansowaną formę i zagraża dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu. Elementy konstrukcyjne w takim stanie wymagają remontu. W tym konkretnym miejscu skanowanie zbrojenia nie było konieczne.


W ramach analizy zbrojenia wiaduktu wykonaliśmy skany obrazowe i liniowe konstrukcyjnych elementów żelbetowych obiektu, takich jak: ściana oporowa, podpory (oczepy ze słupami) oraz schody zejścia z obiektu. Pomimo, że wykonaliśmy wcześniej setki skanów najróżniejszych konstrukcji, to skanowanie wiaduktu we Wrześni było cennym doświadczeniem. Najważniejsze jednak jest zadowolenie Klienta, który po zakończonym skanowaniu ocenił, że gdyby nie skanowanie Ferroscanem to musiałby spędzić na wykonywaniu odkrywek zbrojenia co najmniej dwa kolejne dni. Przy obiekcie tej wielkości i betonie o wysokiej wytrzymałości myślę, że wykonywanie odkuwek w tak wielu miejscach mogłoby zająć nawet więcej czasu. Skanowanie zbrojenia zajęło nam jeden dzień roboczy, a dostarczone wyniki skanowania umożliwiły dla Biura Projektów TOKBUD wykonanie rzetelnej ekspertyzy technicznej wiaduktu w oparciu o skanowanie betonu elektromagnetycznym skanerem konstrukcji Ferroscan. Przy okazji chcielibyśmy podziękować naszemu Zleceniodawcy za okazane zaufanie i modelowo przebiegającą współpracę.


bottom of page