top of page

Porównanie preparatów gruntujących na podstawie badania pull-off


Mieliśmy ostatnio przyjemność dla naszego klienta przeprowadzić ciekawe badania pull-off posadzki zagruntowanej różnymi preparatami gruntującym – badanie miało wykazać który preparat gruntujący ma najlepsze właściwości penetrujące.


Wykonywanie nacięcia powierzchni przed badaniem pull-off
Przygotowanie do badania pull-off

Jakość posadzki która miała niebawem zostać wykończona dla najemcy powierzchni handlowej została poddana w wątpliwość przez inspektora nadzoru w związku z czym właściciel obiektu zdecydował się na próbę wzmocnienia posadzki poprzez gruntowanie. Na rynku mamy do wyboru dziesiątki preparatów gruntujących wszystkie gorąco zachwalane zarówno przez producentów jak też sprzedawców, handlowców otrzymujących sowite prowizje od producentów, w związku z czym ciężko jest wybrać właściwy preparat gruntujący. Inwestor wykazał się w tym przypadku bardzo roztropnym podejściem i stwierdził, że najlepiej będzie przetestować produkty czołowych producentów na posadzce która ma zostać nimi wzmocniona. Taki test miał wykazać w realnych warunkach który z preparatów pozwoli najlepiej wzmocnić posadzkę. Najistotniejszym kryterium dla inwestora była zdolność penetracji preparatu gruntującego. Doszliśmy do wniosku, że optymalnym sprawdzianem zdolności penetracji będzie badanie pull-off z wykorzystaniem nieco głębszych nacięć niż zwyczajowe 1,5 [cm]. W tym wypadku nacinaliśmy posadzkę na 2,0 do 2,5 [cm] głębokości. Jako, że porównywano grunty z różnych półek cenowych, pomiędzy najtańszym a najdroższym specyfikiem była ponad 5 krotna różnica cenowa, zdecydowano najdroższy preparat rozcieńczyć acetonem zgodnie z dostarczoną przez producenta dokumentacją. I tak odpowiednio zastosowano go do testów bez rozcieńczania, rozcieńczony w stosunku 1:1 z acetonem, a także rozcieńczony w stosunku 1:2 acetonem. Tańsze preparaty zastosowano do testu wyłączenie nierozcieńczone. Zbadano również posadzkę w miejscu gdzie nie została zagruntowana.


Badanie pull-off wymaga starannego nacięcia powierzchni pod przyklejenie grzybka pomiarowego
Przyklejony grzybek odrywowy

Miejsca testowe przygotowano gruntując fragmenty posadzki o powierzchni około metra kwadratowego odpowiednio każdym preparatem, jako że w tym przypadku kluczowy był model zerwania próbki (właściwości penetracyjne gruntu), a nie otrzymana siła, a także chodziło o możliwie tanie i szybkie wykonanie badań doszliśmy wspólnie z inwestorem do wniosku, że wystarczą wyłącznie 2 próby pull-off na każdym polu. I tak odpowiednio przeprowadzono po dwie próby:

  • na posadzce przed użyciem preparatów gruntujących

  • na posadzce po użyciu tańszych gruntów penetrujących

  • na posadzce po użyciu drogiego nierozcieńczonego gruntu, a także w miejscach gdzie zagruntowano ją tym gruntem rozcieńczonym w stosunku 1:1 z acetonem i 1:2 z acetonem

Łącznie przeprowadzono badania na sześciu polach testowych.


Rezultaty zaskoczyły zarówno nas jak i inwestora gdyż okazało się, że zdecydowanie najlepsze właściwości penetracyjne ma najtańszy preparat gruntujący. Co nie bez znaczenia przeprowadzony test pozwolił na znaczące oszczędności dla naszego klienta. Dla nas ten test był niezmiernie ciekawym doświadczeniem i po raz kolejny udowodnił, że wydanie pieniędzy na badania może się bardzo szybko zwrócić.


bottom of page