top of page

Detekcja zbrojenia podwalin ekranów akustycznych Ferroscanem PS200


Skanowanie konstrukcji, lokalizacja zbrojenia podwaliny Ferroscanem Hilti
Lokalizacja zbrojenia podwalin Ferroscanem

W ostatnim czasie nasz klient zlecił nam sprawdzenie wykonania zbrojenia zgodnie z projektem żelbetowych prefabrykowanych podwalin pod ekrany akustyczne. Lokalizację zbrojenia skanerem konstrukcji Ferroscan wykonywaliśmy na dwóch inwestycjach na których pęknięcia podwalin pod ekrany akustyczne w strefach przypodporowych wymusiły sprawdzenie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, a jedyną nieniszczącą metodą weryfikacji zbrojenia tych elementów było ferromagnetyczne skanowanie konstrukcji.


Detekcja zbrojenia w trudno dostępnych miejscach detektorem Proceq Profometer 3
Pomiar otuliny Proceq Profometer 3

Na każdej z dwóch inwestycji lokalizowaliśmy zbrojenie, określaliśmy jego otulinę i średnicę przy użyciu Ferroscanu Hilti a także Profometru firmy Proceq po czym sprawdzaliśmy czy zbrojenie prefabrykatu jest zgodne z przedstawioną nam przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Oczywiście w celu korekcji odczytów skanowania zbrojenia wykonaliśmy także na jednej z podwalin odkrywki i pomierzyliśmy zbrojenie makroskopowo – takie podejście pozwala wykluczyć błąd pomiarowy sprzętu i uzyskać możliwie maksymalnie miarodajne pomiary.

Wynikiem detekcji zbrojenia, pomiaru otuliny i wykonanych odkuwek zbrojenia był wniosek, że chociaż podwaliny zostały wykonane praktycznie zgodnie z dokumentacją to odchyłki otuliny są zbyt duże a przemieszczenia prętów w poziomie w stosunku do zakończeń podwalin zamiast projektowanych 25 [mm] od zakończenia podwaliny wynoszą aż 90 [mm] co spowodowało pęknięcia w strefach przypodporowych. Na skutek skanowania zbrojenia i wykonanych odkuwek zbrojenia okazało się także, że na jednej z inwestycji wykonane podwaliny zamiast zbrojenia głównego o średnicy 12 [mm] zazbrojone są prętami o średnicy 10 [mm].


Skanowanie Ferroscanem pozwoliło nam kolejny raz szybko i bez wykonywania większej liczby odkuwek zbrojenia określić czy zbrojenie elementów prefabrykowanych jest zgodne z projektem i czy odchyłki wykonawcze mogły spowodować awarię elementu. Nasz klient po początkowym zleceniu badania na jednej inwestycji zlecił nam też sprawdzenie wykonania zbrojenia podwalin zgodnie z projektem na drugiej inwestycji co cieszy nas gdyż jest dowodem, że wykonane przez nas badanie okazało się przydatne do wykrycia usterki elementów.


bottom of page