top of page

Lokalizacja zbrojenia przy dostępie z jednej strony X-Scan PS1000


W naszej dotychczasowej praktyce ze skanowaniem konstrukcji i detekcją zbrojenia Ferroscanem największą bolączką było skanowanie konstrukcji przy dostępie z jednej strony. Oczywiście często nie stanowi to absolutnie żadnego problemu gdyż w wypadku większości elementów konstrukcyjnych wiemy gdzie spodziewać się zbrojenia i jesteśmy w stanie sobie poradzić pomimo braku możliwości skanowania konstrukcji z obu stron, lub też po prostu jesteśmy w stanie uzyskać chociaż częściowy dostęp z drugiej strony. Jednak bywają sytuacje w których może to stanowić problem, gdyż skaner zbrojenia Ferroscan PS200 wykrywa przede wszystkim pierwszą warstwę zbrojenia. Owszem zdarza się, że druga warstwa zbrojenia jest częściowo widoczna na wynikach skanowania, jednak jeżeli liczymy na to, że wykryjemy drugą warstwą zbrojenia elementu konstrukcyjnego i będzie to wyraźny obraz zbrojenia to w wypadku Ferroscanu nigdy takiego nie otrzymamy. Na szczęście zupełnie inaczej sprawa się ma w wypadku georadaru do betonu, systemu X-Scan PS1000.


Skanowanie konstrukcji georadarem - widoczna druga warstwa zbrojenia
Widok drugiej warstwy zbrojenia

Hilti X-Scan PS1000 to urządzenie działające na zupełnie innej zasadzie niż system Ferroscan i wspaniale uzupełniające ten sprzęt. Dzięki innej metodzie pomiaru (GPR – Ground Penetrating Radar) możliwe staje się wykonanie pomiarów których wykonanie samym Ferroscanem byłoby wyjątkowo trudne, lub wręcz niemożliwe. X-Scan PS1000 pokazuje swoje największe zalety tam gdzie niemożliwe, lub bardzo problematyczne jest skanowanie konstrukcji z obu stron. Na zdjęciu powyżej przedstawiającym odczyty georadaru do betonu Hilti PS1000 pochodzącym ze skanowania z jednej strony płyty dennej zbiornika PPOŻ da się zauważyć zarówno rozkład pierwszej warstwy zbrojenia, jak też drugiej (widoczne zakłady i zakłócenia - najpewniej niedowibrowania), a także zweryfikować grubość płyty. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z płytą denną o grubości ~25[cm], zbrojoną dołem prętami o średnicy 12[mm] w rozstawie co ~10[cm], a górą w rozstawie ~15[cm], co okazało się być zgodne z archiwalną dokumentacją techniczną zbiornika.

Dlaczego możliwość skanowania zbrojenia z jednej strony jest tak istotna? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zwrócić szczególną uwagę na elementy takie jak żelbetowe ściany zbiorników, kominów, czy płyty żelbetowe o dostępie wyłącznie z jednej strony. W eksploatowanych zbiornikach, czy kominach skanowanie powierzchni wewnętrznej jest niemożliwe bez wyłączenia ich z eksploatacji, a wyłączenie często ze względów technologicznych, czy też w związku z kosztami jest po prostu niemożliwe. W przypadku jeżeli mamy do czynienia z elementami o grubościach nieprzekraczających zasięgu skanera konstrukcji X-Scan skanowanie konstrukcji od zewnątrz systemem PS1000 w większości przypadków pozwoli na analizę także wewnętrznej warstwy zbrojenia. W takich przypadkach metoda radarowa na której opiera się działanie skanera PS1000 ma znaczącą przewagę nad ferromagnetycznym skanerem Hilti Ferroscan PS200 i w połączeniu z nim umożliwia nam jeszcze dokładniejszą analizę konstrukcji żelbetowych.


bottom of page