top of page

Najwyższej klasy sprzęt do badania konstrukcji

Diagnostyka budowli - oferowane badania konstrukcji, nasz sprzęt diagnostyczny

 

Posiadany przez nas sprzęt do diagnostyki budowli umożliwia nam uzyskanie miarodajnych wyników pomiarów i badań konstrukcji. Jako że w większości przypadków najwyższą dokładność pomiarów uzyskuje się łącząc badania nieniszczące konstrukcji (NDT) z badaniami seminieniszczącymi czy niszczącymi, oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi z zakresu badań budowli. Przykładowo, jesteśmy w stanie wykonać badania młotkiem Schmidta i betonoskopem ultradźwiękowym, a następnie skorelować ich wyniki z badaniami odwierconych rdzeni w prasie wytrzymałościowej, wyrywkowo zweryfikować poprzez odkrywkę rezultaty skanowania konstrukcji czy zweryfikować grubość przegrody zarówno georadarem, jak również lokalizatorami centrującymi, lub przewiertem kontrolnym.

Badania nieniszczące (NDT):

 • Skanowanie konstrukcji żelbetowych, lokalizacja zbrojenia, określanie rozstawu prętów i ich średnicy, wykrywanie metalowych i niemetalowych obiektów w betonie (nawet w kilku warstwach), a także kabli sprężających, rur czy pustek (niedobetonowań), wyznaczanie bezpiecznych miejsc wiercenia.

  • skanery konstrukcji Hilti Ferroscan PS200, Hilti Ferroscan PS300 a także Proceq Profometer 650 AI, georadary do betonu Hilti X-Scan PS1000 i GSSI StructureScan Mini XT + antena Palm XT + LineTrac XT, multidetektor Hilti PS50, detektory zbrojenia Elcometer 331 i Proceq Profometer 3

 • Badania ultradźwiękowe betonu ultrasonic pulse velocity (UPV) oraz ultrasonic pulse-echo (UPE), ocena wytrzymałości i jednorodności betonu, wyszukiwanie miejsc o niskiej jakości betonowania, pustek i niedobetonowań w przekroju elementów, pomiar grubości przy dostępie jednostronnym, pomiar głębokości rys w konstrukcjach żelbetowych.

  • betonoskopy Proceq Pundit PL-200 PE oraz ACSys UK1401

 • Badania sklerometryczne betonu, ocena wytrzymałości i jednorodności betonu młotkiem Schmidta.

  • młotek Schmidta Proceq Original Schmidt Typ N oraz Proceq OS-120PT

 • Pomiary grubości elementów metalowych (metodą ultradźwiękową), także z pominięciem warstwy wierzchniej  takiej jak powłoki malarskie czy korozja, oraz pomiary twardości (metodą Leeba).

  • grubościomierz Metrison Sono M660 i twardościomierz Proceq Equotip 2

 • Inne, takie jak np.: dokładne pomiary deformacji elementów konstrukcyjnych, pomiary temperatury oraz wilgotności materiałów i przegród budowlanych, instalacja rysomierzy i prowadzenie monitoringu konstrukcji, inspekcje kamerą endoskopową lub dronem, badania penetrometrem do drewna.

  • niwelator optyczny i dalmierz Leica Disto D510 Pro Pack, kamera termowizyjna Flir E8 oraz wilgotnościomierze Protimeter Surveymaster i MMS, penetrometr/młotek Schmidta do drewna DRC Woodpecker

Badania seminieniszczące i niszczące:

 • Badania pull-off, badanie wytrzymałości na odrywanie powłok i wypraw, a także warstwy przypowierzchniowej betonu, ocena jakości przygotowania podłoża betonowego do napraw systemami naprawczymi.

  • pull-off tester DeFelsko Positest AT-A

 • Badania kotew i testy zamocowań, określenie siły wyrywającej kotwę lub sprawdzenie (w zakresie 0-100 [kN]) , czy zamocowanie przenosi założoną, projektowaną siłę w większości materiałów budowlanych celem ustalenia bezpiecznego obciążenia lub weryfikacji prawidłowości wykonania zamocowań. Różne łby i średnice kotew od M4 przez najpopularniejsze M10, M12 i M16 po M24.

  • testery kotew Hilti HAT28 M, Hilti DPG100

 • Pobieranie próbek rdzeniowych (średnica wycinanego rdzenia 25/50/75/100/150 [mm]; średnica zewnętrzna wiertła odpowiednio 31/55/82/107/157 [mm]) z ręki lub ze statywu oraz wykonywanie przewiertów kontrolnych (na sucho i mokro) do badań wytrzymałościowych w prasie i chemicznych (zawartość chlorków, głębokość karbonatyzacji), a także pomiar grubości elementu w zakresie 5 - 135 [cm], wyznaczenie bezpiecznego miejsca wiercenia wraz z przeniesieniem lokalizacji na drugą stronę elementu np. ściany czy stropu.

  • wiertnica diamentowa Baier BDB825 ze statywem Baier BST 200

  • lokalizator centrujący Hilti PX10T + PX10R

Zróżnicowanie oferowanych badań budowli pozwala nam dobrać optymalne rozwiązania oraz zapewnić kompleksowe usługi diagnostyki konstrukcji. Posiadane doświadczenie umożliwia nam rozwiązanie większości napotkanych problemów inżynierskich. Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu celem doboru metodologii badań konstrukcji i określenia możliwego terminu ich wykonania.

bottom of page