Najwyższej klasy sprzęt do badania konstrukcji

Diagnostyka budowli - oferowane badania konstrukcji, nasz sprzęt diagnostyczny

 

Posiadany przez nas sprzęt do diagnostyki budowli umożliwia nam uzyskanie miarodajnych wyników pomiarów i badań konstrukcji. Jako, że w większości przypadków najwyższą dokładność pomiarów uzyskuje się łącząc badania nieniszczące konstrukcji (NDT) z badaniami seminieniszczącymi, czy niszczącymi oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi z zakresu badań budowli. Przykładowo jesteśmy w stanie wykonać badania młotkiem Schmidta i betonoskopem ultradźwiękowym, a następnie skorelować ich wyniki z badaniami odwierconych rdzeni w prasie wytrzymałościowej, wyrywkowo zweryfikować poprzez odkrywkę rezultaty skanowania konstrukcji, czy zweryfikować grubość przegrody zarówno georadarem jak też lokalizatorami centrującymi, lub przewiertem kontrolnym.

Badania nieniszczące (NDT):

 • Skanowanie konstrukcji żelbetowych, lokalizacja zbrojenia, określanie rozstawu prętów i ich średnicy, wykrywanie metalowych i niemetalowych obiektów w betonie nawet w kilku warstwach, a także kabli sprężających, rur, czy pustek (niedobetonowań), wyznaczanie bezpiecznych miejsc wiercenia.

 • Badania sklerometryczne betonu, ocena wytrzymałości i jednorodności betonu młotkiem Schmidta.

  • młotek Schmidta Proceq Original Schmidt Typ N oraz Proceq OS-120PT

 • Badania betonu metodą ultradźwiękową (UPV Test), ocena wytrzymałości i jednorodności betonu, wyszukiwanie miejsc o niskiej jakości betonowania, pustek w warstwie przypowierzchniowej, pomiar głębokości rys w konstrukcjach żelbetowych.

  • betonoskop ACSys UK1401

 • Badania podłoża gruntowego, podbudowy i ulepszonego podłoża, kontrola zagęszczenia gruntu, bieżąca kontrola jakości robót ziemnych nawet w trudno dostępnych miejscach, wyniki bezpośrednio na budowie

  • lekka płyta dynamiczna Terratest 4000 Stream

 • Inne takie jak np.: określanie twardości elementów metalowych (metoda Leeba), dokładne pomiary deformacji elementów konstrukcyjnych, pomiary temperatury oraz wilgotności materiałów i przegród budowlanych, instalacja rysomierzy i prowadzenie monitoringu konstrukcji, inspekcje kamerą endoskopową, lub dronem, badania penetrometrem do drewna.

  • twardościomierz Proceq Equotip 2, niwelator optyczny i dalmierz Leica Disto D510 Pro Pack, kamera termowizyjna Flir E8 oraz wilgotnościomierze Protimeter: Surveymaster i MMS, penetrometr/młotek Schmidta do drewna DRC Woodpecker

Badania seminieniszczące i niszczące:

 • Badania pull-off, badanie wytrzymałości na odrywanie powłok i wypraw, a także warstwy przypowierzchniowej betonu, ocena jakości przygotowania podłoża betonowego do napraw systemami naprawczymi.

  • pull-off tester DeFelsko Positest AT-A

 • Badania kotew i testy zamocowań, określenie siły wyrywającej kotwę, lub sprawdzenie czy zamocowanie przenosi założoną, projektowaną siłę w większości materiałów budowlanych, celem ustalenia bezpiecznego obciążenia, lub weryfikacji prawidłowości wykonania zamocowań.

  • tester kotew Hilti HAT28 M

 • Pobieranie próbek rdzeniowych (średnica wycinanego rdzenia 25/50/75/100/150 mm; średnica zewnętrzna wiertła odpowiednio 31/55/82/107/157 mm) z ręki, lub ze statywu oraz wykonywanie przewiertów kontrolnych (na sucho i mokro) do badań wytrzymałościowych w prasie i chemicznych (zawartość chlorków, głębokość karbonatyzacji), a także pomiar grubości elementu w zakresie 5 - 135 [cm], wyznaczenie bezpiecznego miejsca wiercenia wraz z przeniesieniem lokalizacji na drugą stronę elementu np. ściany czy stropu.

  • wiertnica diamentowa Baier BDB825 ze statywem Baier BST 200

  • lokalizator centrujący Hilti PX10T + PX10R

Zróżnicowanie oferowanych badań budowli pozwala nam dobrać optymalne rozwiązania oraz zapewnić kompleksowe usługi diagnostyki konstrukcji. Posiadane doświadczenie umożliwia nam rozwiązanie większości napotkanych problemów inżynierskich. Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu celem doboru metodologii badań konstrukcji i określenia możliwego terminu ich wykonania.

  Diagnostyka konstrukcji. Projektowanie. Stefan Giryn

  • Diagnostyka konstrukcji Facebook
  • Diagnostyka konstrukcji LinkedIn
  • Diagnostyka konstrukcji YouTube
  • Diagnostyka konstrukcji Twitter
  • Diagnostyka konstrukcji Instagram