top of page

Dane techniczne skanerów konstrukcji Ferroscan, Profometer, georadaru X-Scan

 

Poniżej prezentujemy podstawowe dane techniczne wybranych urządzeń, którymi wykonujemy oferowane przez nas usługi skanowania konstrukcji. Szczegółowe dane techniczne urządzeń udostępniamy na życzenie, są one także dostępne na stronach internetowych producentów sprzętu. Pragniemy zauważyć, że za każdym razem ofertując czy wykonując zlecenia z zakresu skanowania konstrukcji, dobieramy odpowiedni sprzęt, metodę badania i konieczną do wykonania ilość skanów mając na uwadze nie tylko dane, ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie z pracy tymi urządzeniami.

 

Dane techniczne skanera zbrojenia Hilti Ferroscan PS200

Ferrroscan pozwala na skanowanie w jednym z trzech trybów:

 • QuickScan (Skanowanie liniowe/Szybkie skanowanie) - lokalizacja zbrojenia i pomiar otuliny, widok siły sygnału prętów, długość do 30m

 • ImageScan (Skanowanie obrazów) - obrazowanie 2D przebiegu zbrojenia, oszacowanie średnicy prętów, pomiar otuliny, wymiar 60x60cm

 • BlockScan (Skanowanie bloków) - łączenie do 9 ImageScanów (skanów obrazowych) w jeden obraz, do wymiaru 180x180cm

Skaner zbrojenia Ferroscan PS200 jest w stanie rozróżnić poszczególne pręty zbrojeniowe przy rozstawie ≥36mm i gdy współczynnik rozstaw/otulina wynosi ≥2:1. Początkowe miejsce pomiarowe powinno znajdować się ≥30 mm od najbliższego pręta zbrojeniowego. Pomiar otuliny zbrojenia możliwy jest dla głębokości ≥10 mm.

Wartości w poniższych tabelach wskazują dokładność pomiaru głębokości jako możliwe odchylenie od rzeczywistej wielkości w [mm]:

0: pręt na takiej głębokości zostanie wykryty, głębokość nie jest jednak wyliczana

X: pręt na takiej głębokości nie zostanie wykryty

Pozostałe dane techniczne:

 • Położenie środka pręta zbrojeniowego typowo ±3mm względem zmierzonej pozycji, dla współczynnika rozstaw/otulina ≥1,5:1

 • Określenie średnicy pręta możliwe jest do głębokości 60mm, tylko dla skanów obrazowych (ImageScan) i blokowych (BlockScan)

 • Dokładność określenia średnic ±1 od normatywnych średnic wg normy DIN 488, dla współczynnika rozstaw/otulina ≥2:1

Dane techniczne detektora zbrojenia Proceq Profometer 650 AI

Profometer pozwala na skanowanie w jednym z sześciu trybów:

 • Tryb lokalizacji zbrojenia - automatyczna detekcja prętów ukośnych, graficzne przedstawienie siły sygnału

 • Tryb Single-Line - detekcja zbrojenia w linii, pomiar otuliny, odpowiednik trybu QuickScan Ferroscanu

 • Tryb Multi-Line - łączenie skanów liniowych Single-Line z wizualizacją różnic w grubości otuliny

 • Tryb Area-Scan - tworzenie mapy otuliny z wyznaczeniem wymiarów siatki wykonanych skanów

 • Tryb Cross-Line - łączenie pomiarów w osi pionowej i poziomej, a także podgląd siły sygnału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe tabele przedstawiają podstawowe informacje na temat zasięgu wykrywania i dokładności detekcji prętów w zależności od głębokości otuliny i średnicy zbrojenia oraz możliwości detekcji pojedynczych prętów zbrojeniowych w zależności od otuliny i ich rozstawu.

Dane techniczne georadaru Hilti X-Scan PS1000

 

X-Scan pozwala na skanowanie w jednym z trzech trybów:

 • QuickScan (Skanowanie liniowe/Szybkie skanowanie) - profilowanie GPR, długość pojedynczego skanu do 10m

  • QuickScan Expert - większa głębokość skanowania, widok czystego/nieobrobionego oprogramowaniem sygnału GPR

 • ImageScan (Skanowanie obrazów) - obrazowanie 2D/3D obiektów w betonie, skan o wymiarach 60x60cm, lub 120x120cm

Georadar do betonu Hilti X-Scan PS1000 wykrywa metalowe i niemetalowe obiekty w konstrukcjach takie jak np.: pręty zbrojeniowe i kable sprężające (stalowe i kompozytowe), rury (metalowe i plastikowe), puste przestrzenie (niedobetonowania, pustaki stropowe czy ścienne, przewody kominowe); możliwe przy jego użyciu jest także badanie grubości warstw i przegród.

 

 • Głębokość wykrywania obiektów w betonie ~300mm*, przy wykorzystaniu trybu Expert nawet ponad 400mm*

 • Minimalna odległość między dwoma sąsiadującymi wykrywanymi obiektami 40mm

 • Dokładność lokalizacji obiektów w betonie ±10mm

* - głębokość wykrywania w przypadku georadaru uzależniona jest przede wszystkim od stałej dielektrycznej badanego materiału, w normalnych warunkach (suchy beton) można ją określić na ~300mm, wykorzystując tryb Expert nawet ponad 400mm.

W razie pytań dotyczących możliwości technicznych skanowania konstrukcji w konkretnych przypadkach, zapraszamy do kontaktu.

Profometer Measuring Range.jpg

Tab. 4 - Zasięg pomiaru i dokładność lokalizacji zbrojenia w zależności od głębokości otuliny i średnicy zbrojenia.

Profometer Unsurpassed Resolution.jpg

Tab. 5 - Możliwość zlokalizowania pojedynczych prętów w zależności od głębokości otuliny i rozstawu prętów zbrojeniowych.

ImageScan_przy_znanej_średnicy.jpg

Tab. 1 - ImageScan (Skan obrazowy) przy znanej średnicy prętów zbrojeniowych

ImageScan_przy_nieznanej_średnicy.jpg

Tab. 2 - ImageScan (Skan obrazowy) przy nieznanej średnicy prętów zbrojeniowych

QuickScan_przy_znanej_średnicy.jpg

Tab. 3 - QuickScan (Szybki skan) przy znanej średnicy prętów zbrojeniowych

bottom of page