top of page

Skanowanie konstrukcji

Hilti Ferroscan i X-Scan PS1000

Skanowanie konstrukcji, lokalizacja zbrojenia Hilti Ferroscan i X-Scan PS1000

 

Nasze elektromagnetyczne skanery konstrukcji Hilti Ferroscan PS200 i PS300 oraz Proceq Profometer 650 AI lokalizują zbrojenie i precyzyjnie określają rozmieszczenie prętów w betonie, pozwalają ustalić rozstaw zbrojenia i otulinę, a także oszacować średnicę prętów w konstrukcjach żelbetowych. Georadary Hilti X-Scan PS1000 i GSSI StructureScan Mini XT pozwalają wykryć nawet kilka warstw metalowych i niemetalowych obiektów w betonie. W połączeniu z elektromagnetycznymi skanerami konstrukcji Ferroscan i Profometer, pozwala to nam na jeszcze dokładniejszą inspekcję elementów konstrukcyjnych takich jak np.: stropy, ściany, słupy, schody, belki, podciągi czy nadproża w takich konstrukcjach jak budynki, mosty czy tunele.

Ferroscan - detekcja zbrojenia, pomiar otuliny, określenie średnicy prętów

Skanowanie konstrukcji systemami Hilti Ferroscan PS200 i PS300 czy Proceq Profometer 650 AI pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na wykonanie licznych odkuwek zbrojenia. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do wyrywkowych odkrywek prętów zbrojeniowych, skanowanie betonu umożliwia miarodajne określenie parametrów zbrojenia bez konieczności kucia elementów konstrukcji.

 

Badanie konstrukcji Ferroscanem pozwala na inspekcję poprawności wykonania zbrojenia w nowo budowanych obiektach, zweryfikowanie w istniejących (szczególnie przy braku dokumentacji archiwalnej), a także np. sprawdzenie rzeczywistej grubości otuliny betonowej, umożliwiając weryfikację odporności ogniowej konstrukcji. Dzięki jednoznaczności rezultatów skanowania konstrukcji wykonywanie opinii technicznych, wielkopowierzchniowe pomiary grubości otuliny betonowej czy inspekcje konstrukcji żelbetowych są znacząco mniej czasochłonne i odznaczają się bardzo wysoką dokładnością.

 

X-Scan PS1000 - wykrywanie zbrojenia, kabli sprężających, rur i pustek w betonie


Skanowanie konstrukcji systememi opierającymi się na technologii geroadarowej, jak Hilti X-Scan PS1000 i GSSI StructureScan Mini XT, nie musi ograniczać się wyłącznie do wykrycia pierwszej warstwy zbrojenia. Co więcej nie ogranicza nas też materiał wykrywanych obiektów. Umożliwia nam to lokalizowanie prętów zbrojeniowych metalowych i kompozytowych (FRP), wykrywanie kabli sprężających czy rur metalowych i plastikowych, a także detekcję pustych przestrzeni w konstrukcjach (niedobetonowania, pustki i pustaki, przewody kominowe). Jeszcze większe możliwości daje nam sposobność zmiany polaryzacji akcesoryjnej anteny Palm XT georadaru StructureScan Mini XT.

Połączenie zalet obu tych technologii pozwala na uzyskanie najbardziej miarodajnych rezultatów skanowania konstrukcji szczególnie tam gdzie precyzja ma największe znacznie, np. przy wyznaczaniu bezpiecznej pozycji wiercenia w istniejących elementach konstrukcyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami technicznymi urządzeń i cennikiem usługi skanowania konstrukcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie odpowiemy na Państwa wszelkie pytania dotyczące skanowania konstrukcji.

Hilti Ferroscan i Hilti X-Scan PS1000:

  • Lokalizacja zbrojenia, weryfikacja rozstawu prętów zbrojeniowych

  • Określenie średnic prętów zbrojeniowych w konstrukcji

  • Pomiar otuliny i wykrywanie obszarów o otuleniu mniejszym niż projektowane

  • Detekcja metalowych i niemetalowych obiektów w betonie nawet w kilku warstwach, a także pustek (niedobetonowań), rur, kabli sprężających

  • Wyznaczenie bezpiecznej lokalizacji wiercenia, kotwienia, wklejania prętów

Więcej o skanowaniu konstrukcji:

bottom of page