top of page

Doradzamy przy doborze

badań konstrukcji

Doradztwo techniczne inżynierskie, opinie i ekspertyzy techniczne

 

Rozwiewanie wątpliwości dotyczących usług diagnostyki konstrukcji to także nasza praca. Cieszymy się z każdego zapytania od obecnych czy potencjalnych klientów i traktujemy je poważnie w myśl zasady, że nie ma głupich pytań - są tylko głupie odpowiedzi. Jesteśmy świadomi, że nie każdy zna możliwości techniczne poszczególnych urządzeń, którymi dysponujemy oraz wykonywanych przez nas badań, dlatego w każdym przypadku doradzamy przy doborze badań konstrukcji i możliwości technicznych ich wykonania. Po przeanalizowaniu dostarczonej przez klienta dokumentacji sugerujemy konieczne do przeprowadzenia badania i ich zakres tak, aby cechowały się jak najwyższą miarodajnością przy zachowaniu racjonalnych kosztów ich wykonania.

Celem sporządzenia oferty zawsze prosimy o przekazanie jak największej ilości informacji o specyficznych warunkach zlecenia takich jak np.: wysoka wilgotność czy zapylenie, praca w skrajnych temperaturach, na wysokości, w ciasnych przestrzeniach czy w obecności wrażliwej na pole elektromagnetyczne aparatury. Bardzo istotne są również informacje na temat wcześniej wykonywanych badań, odkrywek czy zauważonych defektów konstrukcji (rysy, spękania, osiadania, ugięcia). Przekazane informacje pomagają się nam przygotować tak, aby realizacja zlecenia przebiegła bez problemów i opóźnień, umożliwiając płynną realizację procesu inwestycyjnego.

Efektem wykonania badań konstrukcji jest opracowanie raportu

 

Przeprowadzone pomiary i badania konstrukcji opracowujemy dla naszych klientów w formie przejrzystego raportu z badań, który umożliwia późniejszą analizę rezultatów. Na życzenie, na podstawie wykonanych usług z zakresu diagnostyki konstrukcji, wykonujemy inspekcje wykonanych prac (sprawdzenie zgodności z dokumentacją, np. w przypadku elementów żelbetowych zgodność wykonanego zbrojenia z projektem wykonawczym), obliczenia statyczne sprawdzające konstrukcji, opinie techniczne czy ekspertyzy.

 

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę,  dzieląc się z nimi naszą wiedzą, doświadczeniem oraz korzystając ze stale powiększającego się zaplecza technicznego najwyższej klasy sprzętu diagnostyczno-pomiarowego. Zawsze chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania i staramy się pomóc znaleźć optymalne rozwiązania w zakresie świadczonych przez nas usług. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Wykonujemy badania budowli i opinie:

  • Sprawdzające wykonanie zgodne z dokumentacją techniczną

  • Oceniające stan techniczny obiektów i ich konstrukcji

  • Określające przyczyny wystąpienia uszkodzeń konstrukcji wraz ze wskazaniem metod naprawczych

  • Ustalające nośność posadowienia, ścian, słupów, podciągów, stropów, także przy zmianie obciążeń użytkowych

  • Weryfikujące projekty wzmocnień, zabezpieczeń i przekuć istniejących konstrukcji

Poznaj nasze badania konstrukcji:

bottom of page