top of page

Hilti Profis Detection Office

Oprogramowanie Hilti Profis Detection Office pozwala na analizę zarówno skanów betonu uzyskanych systemami lokalizacji i detekcji Ferroscan PS200 i Ferroscan PS300 jak także georadarem do betonu X-Scan PS1000.


Obraz przedstawia widok 3D zbrojenia stropu żelebtowego monolitycznego uzyskany skanowaniem betonu georadarem Hilti X-Scan PS1000
X-Scan PS1000 - widok 3D zbrojenia stropu

W dzisiejszych czasach oczywistym jest, że zaawansowany sprzęt diagnostyczny powinno wspierać dedykowane oprogramowanie pozwalające z wyników skanowania betonu uzyskać jak najwięcej informacji, lub też po prostu przedstawić je w jak najłatwiejszej do późniejszych interpretacji i analiz formie. Do tej pory jeżeli chodzi o systemy lokalizacji i detekcji Hilti korzystaliśmy odpowiednio z oprogramowania Hilti Profis Ferroscan w przypadku Ferroscanu PS200 i Hilti Profis PS1000 w przypadku georadaru do skanowania betonu X-Scan PS1000. Oczywiście starsze oprogramowanie także pozwala na skuteczną analizę otrzymanych skanów, jednak Profis Detection Office daje zdecydowanie większe możliwości.


Najistotniejszą cechą nowego oprogramowania jest dla nas możliwość jednoczesnej analizy danych uzyskanych skanowaniem z trzech typów czujników, lub jak kto woli detektorów:

  • skanera elektromagnetycznego działającego w oparciu o metodę prądów wirowych - EC (obraz uzyskany skanowaniem betonu systemem lokalizacji i detekcji Ferroscan PS200, lub PS300),

  • georadaru do betonu o wysokiej częstotliwości środkowej - GPR (obraz uzyskany skanowaniem betonu georadarem Hilti X-Scan PS1000 - 3 anteny, 5 jednoczesnych ścieżek, częstotliwość środkowa 2,0 GHz),

  • sensora EM (widok pola elektromagnetycznego wokół przewodów pod napięciem uzyskany wbudowanym w georadar Hilti X-Scan PS1000 sensorem).

Umożliwia to nam łatwe klasyfikowanie obiektów jako ferromagnetycznych, lub nieferromagnetycznych oraz skorelowanie głębokości ich położenia. Określenie głębokości położenia obiektów w przypadku georadaru pozwala z kolei na kalibrację stałej dielektrycznej skanowanego betonu z bardzo wysoką dokładnością co często jest kluczowe w wypadku skanowania betonu do celów analiz konstrukcyjnych.


Jak widać w galerii powyżej skan obrazowy wykonany Ferroscanem PS200, czy PS300 wykrywa wyłącznie obiekty ferromagnetyczne w betonie takie jak np. stalowe pręty zbrojeniowe. Przebiegający pionowo pod niewielkim kątem względem zbrojenia pionowego peszel stanowiący osłonę kabla pod napięciem nie został wykryty skanowaniem Ferroscanem, natomiast jest wyraźnie widoczny w przypadku skanowania wykonanego X-Scanem PS1000. Widok pola elektromagnetycznego wokół przewodów pod napięciem potwierdza natomiast, że mamy w tym wypadku do czynienia z przewodem pod napięciem, a nie np. kablem sprężającym z włókien.


Nie mniej istotna jest możliwość eksportowania danych w różnych formatach wynikowych – 2D (BMP, JPG, itd.) oraz 3D (DXF, COLLADA, PLY, X3D, itd.). Nowe oprogramowanie Profis Detection Office pozwala także zapisać dane uzyskane skanowaniem betonu georadarem w formacie SEG-Y co umożliwia ich późniejszą obróbkę także w zewnętrznym oprogramowaniu. Obok tych funkcjonalności należy zauważyć, że szeroki wybór parametrów wizualizacji pozwala na bardziej kompleksową niż dotychczas ocenę i analizę.


Nowe oprogramowanie wraz z systemami lokalizacji i detekcji Hilti, którymi dysponujemy, Ferroscanem PS200 i najnowszym modelem PS300, a także georadarem X-Scan PS1000 umożliwia jeszcze dokładniejszą analizę otrzymanych wyników skanowania konstrukcji.

コメント


bottom of page