top of page

Georadar X-Scan PS1000 tryby skanowania konstrukcji


System lokalizacji i detekcji Hilti X-Scan PS1000 pozwala na detekcję i lokalizację metalowych i niemetalowych obiektów w betonie, warto jednak zauważyć, że na tym nie kończą się jego możliwości techniczne. W połączeniu ze skanerem zbrojenia Hilti Ferroscan, a także Proceq Profometer 650AI georadar Hilti PS1000 daje nam jeszcze większe niż dotychczas możliwości analizowania konstrukcji żelbetowych. Jednak aby skanowanie konstrukcji prowadzić w optymalny sposób należy wiedzieć na pracę w jakich trybach pozwala georadar Hilti PS1000.

System Hilti Ferroscan ma dwa podstawowe tryby pracy - Imagescan, czyli skanowanie obrazowe i Quickscan, czyli skanowanie liniowe/szybkie skanowanie - więcej dowiedzieć się na ten temat można w notce poświęconej systemowi Ferroscan Skanowanie obrazów (Imagescan), a szybkie skanowanie (Quickscan), czym różnią się tryby pracy Ferroscanu.


Podobnie jak w wypadku skanera zbrojenia Ferroscan producentem georadaru X-Scan PS1000 jest firma Hilti. Co więcej omawiane systemy do skanowania konstrukcji zostały stworzone w taki sposób żeby efektywnie współpracować ze sobą i w związku z tym w przypadku georadaru PS1000 również mamy do czynienia z szybkim skanowaniem (Quickscan) określanym również skanowaniem liniowym i skanowaniem obrazowym (Imagescan).


Skan obrazowy konstrukcji (Imagescan) uzyskany georadarem Hilti PS1000
Skan obrazowy X-Scan PS1000

W przypadku skanera konstrukcji Hilti PS1000 skan liniowy, a w tym wypadku profil georadarowy (Quickscan) można wykonywać albo w trybie standardowym, albo w trybie Expert Mode. Expert Mode jest to tryb który pozwala na analizę nieobrobionego sygnału GPR (radargramu). O ile standardowe tryby Imagescan (zdjęcie po prawej) i Quickscan pozwalają na lokalizację zbrojenia i niemetalowych obiektów w konstrukcji do głębokości ~30 [cm], o tyle tryb Quickscan Expert (zdjęcie poniżej) w optymalnych warunkach pozwala na skanowanie konstrukcji do głębokości przekraczającej nawet 45 [cm], a teoretyczny zasięg (dla stałej dielektrycznej 3.0) to 65 [cm]. Kolejną rzeczą która odróżnia georadar X-Scan PS1000 od skanera zbrojenia Hilti Ferroscan jest możliwość włączenia wbudowanego wykrywacza/detektora kabli pod napięciem (EM Sensor). Detektor ten można włączyć zarówno w trybie pracy Imagescan jak i Quickscan.


Maksymalna długość zapisanego Quickscanu w jednym podejściu w przypadku georadaru Hilti PS1000 to 10[m], a rozmiar wykonywanego Imagescanu można ustawić wybierając jeden z dwóch rozmiarów skanu obrazowego 60x60 i 120x120 [cm].


Hilti PS1000 skanowanie konstrukcji w trybie Expert Mode
Radargram w trybie Expert Mode

Analiza wykonanych w tym samym miejscu różnymi skanerami konstrukcji skanów liniowych, czy obrazowych pozwala z większą pewnością podejść do otrzymanych skanowaniem konstrukcji wyników. Co więcej zastosowanie dwóch różnych skanerów konstrukcji Hilti (Ferroscan PS200/PS250, X-Scan PS1000) w tym samym miejscu pozwala z bardzo wysoką dokładnością ustalić stałą dielektryczną skanowanego betonu (na podstawie grubości otuliny zmierzonej Ferroscanem) co jest kluczowe dla potrzeb określenia głębokości obiektów zlokalizowanych georadarem X-Scan PS1000, czy w celu określenia grubości skanowanej przegrody.

Poprawne wykorzystanie trybów pomiarowych georadaru Hilti PS1000 pozwala nie tylko na miarodajne skanowanie konstrukcji żelbetowych i lokalizację zbrojenia, kabli sprężających, przewodów, czy rurek, a także np. na wykrywanie pustek w konstrukcjach murowych, skanowanie i detekcję dybli w nawierzchni dróg, czy inwentaryzację przebiegu przewodów kominowych.


bottom of page