top of page

Jak sprawdzić nośność stropu?

Tytułowe pytanie pojawia się najczęściej w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu, czy pomieszczenia, ale nie tylko, bo także w wypadku pojawienia się symptomów mogących świadczyć o zbliżającej się granicy nośności takich jak np. ugięcie stropu, czy jego zarysowanie. Zatem jak ustalić jaką nośność ma strop? Co potrzebujemy wiedzieć żeby móc zweryfikować czy jego dalsza eksploatacja jest bezpieczna?


Obraz przedstawia wykonywanie obliczeń statycznych sprawdzających dla stropu o płycie żelbetowej opartej na belkach stalowych
Obliczenia statyczne sprawdzające nośność stropu

Pomijając obciążenia próbne nośność stropu ustala się wykonując obliczenia statyczne sprawdzające. Obliczenia konstrukcyjne wykonuje się zaś w oparciu o rozpiętość stropu (geometrię w wypadku stropów krzyżowych o niestandardowym kształcie) i inne parametry takie jak np. rodzaj stropu, grubość warstwy konstrukcyjnej stropu, a także układ warstw, klasa betonu z jakiego został wykonany (w przypadku stropów żelbetowych), czy też w końcu rozstaw, otulina i średnica zbrojenia, a także jego ugięcie. Dopiero znając wszystkie te dane możliwe jest miarodajne obliczenie nośności stropu.


O ile weryfikacja geometrii stropu nie nastręcza trudności bowiem wystarczy wykonanie prostych pomiarów na obiekcie, lub sprawdzenie jej w archiwalnej dokumentacji projektowej, o tyle ustalenie pozostałych parametrów może wiązać się z dużo większymi trudnościami. Szczególnie dużym problemem może się to okazać w wypadku starszych obiektów, czy w przypadku kiedy budynek został wykonany niezgodnie z dokumentacją projektową. Przykładowo już samo ustalenie rodzaju stropu to dość złożone zagadnienie ponieważ możemy mówić o różnych rodzajach stropów i tak ze względu na materiał konstrukcyjny, wyróżniamy stropy; drewniane, stalowe, żelbetowe, stalowo-betonowe, stalowo-ceramiczne, żelbetowo-ceramiczne i z betonu sprężonego, a ze względu na rodzaj konstrukcji stropy; płytowe, płytowo-żebrowe, gęstożebrowe, rusztowe, kasetonowe, czy grzybkowe.


W pewnych warunkach skanowanie stropu georadarem od góry daje równie dobre wyniki jak to wykonane z dołu stropu
Skanowanie stropu georadarem Hilti X-Scan PS1000

Określenie rodzaju stropu, podobnie jak jego grubości i użytego do jego wykonania zbrojenia w zdecydowanej większości przypadków możliwe jest poprzez skanowanie betonu kombinacją metod elektromagnetycznych (Ferroscan PS200, Profometer PM650AI) i georadarowych (X-Scan PS1000). Wykonanie elektromagnetycznego skanowania konstrukcji pozwala określić jak zazbrojony jest strop (w niektórych przypadkach mamy do czynienia ze zbrojeniem typowym dla danego rodzaju stropu), a profilowanie georadarem umożliwia między innymi zlokalizowanie zbrojenia, lub kabli sprężających, powtarzających się pustek w stropie (np. pustaki stropowe, czy kanały), belek stalowych (np. strop Kleina), lub też stwierdzenie jego grubości. W wypadku przegród o większej grubości do dyspozycji pozostaje jeszcze pomiar lokalizatorami centrującymi PX10T/PX10R.


Nieniszczące określenie wytrzymałości i jednorodności betonu to z kolei zadanie do którego warto wykorzystać betonoskop ultradźwiękowy i sklerometr Schmidta, nazywany także młotkiem Schmidta. Oczywiście celem uzyskania najwyższej miarodajności pomiarów dobrze jest oprócz badań nieniszczących wykonać także odkrywki zbrojenia, czy przewierty kontrolne z których pobrane rdzenie można także wykorzystać do laboratoryjnych badań wytrzymałości na ściskanie betonu w prasie.


Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że niezależnie od tego do jakich potrzeb sprawdzamy, czy też jak kto woli określamy nośność stropu niezmiernie istotne jest żeby wykonywane obliczenia były sporządzone w oparciu o miarodajnie ustalone parametry stropu. Przyjęcie parametrów bez ich sprawdzenia to niepotrzebne ryzyko, na które nie warto się narażać jeżeli możliwe jest ich ustalenie.

Comments


bottom of page