top of page

Pull-off, badanie o szerokim spektrum zastosowań w budownictwie


O przebiegu badania pull-off i tym na co zwrócić uwagę aby wykonać je poprawnie także można przeczytać na naszym blogu, warto jednak wiedzieć jak duże możliwości daje nam to badanie i jak szerokie jest jego spektrum zastosowań. Wydaje się, że są dwa zasadnicze powody dla których badanie to nie jest częściej używane przy wykonywaniu opinii i ekspertyz technicznych budowlanych. Pierwszym powodem jest stosunkowo uciążliwe i często dość czasochłonne przygotowanie miejsca do pomiaru o czym przeczytać można w poprzednim wpisie traktującym o badaniu przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie, lub w normie PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie. Sam pomiar trwa wielokrotnie krócej niż przygotowanie stempla pomiarowego do oderwania. Drugim powodem stosunkowo małej popularności badania pull-off jest oczywiście semi-niszcząca charakterystyka badania powodująca, że w większości przypadków konieczne do wykonania są drobne prace odtworzeniowe. ​​

Przykład statystyk uzyskanych badaniem pull-off
Wyniki pull-off

Badanie pull-off przeprowadza się przede wszystkim wszędzie tam gdzie konieczna jest znajomość wytrzymałości na rozciąganie badanego materiału, lub wytrzymałości na odrywanie warstwy od podłoża. Typowym zastosowaniem jest badanie wytrzymałości na rozciąganie jastrychów przed ich ewentualnych wzmacnianiem np. gruntem penetrującym, czy badanie wytrzymałości na rozciąganie wierzchnich warstw betonu celem doboru odpowiednich systemów naprawczych przy naprawach konstrukcji żelbetowych. W przypadku badania wytrzymałości na odrywanie warstwy od podłoża, badaną warstwą mogą być np:

  • hydroizolacje takie jak np. roztwory, emulsje, lepiki i masy bitumiczne, polimerowo-bitumiczne masy uszczelniające, czy wyprawy z cementów modyfikowanych

  • pokrycia dachowe bitumiczne, takie jak np. papy czy gonty bitumiczne, masy asfaltowo-kauczukowe

  • żywice epoksydowe stanowiące powierzchnię wykończeniową posadzek przemysłowych, czy posadzek w garażach wielopoziomowych

  • cienkie warstwy ścieralne mineralno-asfaltowe nawierzchni drogowych

  • systemy naprawcze do betonu, zaprawy kontaktowe i antykorozyjne, szybkowiążące, reprofilujące i wyrównawcze

  • powłoki ochronne antykorozyjne i przeciwpożarowe np. na konstrukcjach stalowych, takie jak np. powłoki malarskie i lakiernicze, czy warstwy ocynku

  • wszelkie rodzaje tynków, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe

  • i wiele innych materiałów dla których trwałości istotne znaczenie ma szczepność warstw

Przeprowadzenie badania pull-off pozwala na precyzyjną ocenę wytrzymałości na odrywanie warstw i w wielu przypadkach okazuje się nieocenioną pomocą przy podejmowaniu decyzji technicznych dotyczących konieczności wykonania napraw, czy użycia konkretnych materiałów wykańczających, lub renowacyjnych. Co więcej warto zauważyć, że w przypadku bardzo wielu materiałów w katalogach technicznych, czy instrukcjach zastosowania widnieją zalecenia wykonania badań pull-off celem odpowiedniej oceny i przygotowania powierzchni przed aplikacją, czy oceny poprawności aplikacji. Niestety podobnie jak inne zalecenia te także są ignorowane przez wykonawców.


bottom of page