top of page

Skanowanie zbrojenia budynku magazynowego Ferroscanem Hilti


Dopuszczalne obciążenie badanej konstrukcji stropu
Dopuszczalne obciążenie stropu 500 kg/m2

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność przeprowadzić na zlecenie firmy Bartiz Projekt skanowanie konstrukcji żelbetowej obiektu magazynowego nr 12 przy ul.Węglowej 8 w Białymstoku. Opisywany budynek to interesujący obiekt z wojskowym rodowodem znajdujący się w nie najlepszym stanie technicznym. Chcąc umożliwić jak najdokładniejsze określenie zbrojenia elementów konstrukcyjnych budynku uzgodniliśmy, że wykonane zostaną skany obrazowe (Imagescan) i szybkie skany/skany liniowe (Quickscan) elementów powtarzalnych w taki sposób aby po miejscowych odkrywkach zbrojenia mieć pewność co do rozmieszczenia zbrojenia we wszystkich elementach konstrukcyjnych obiektu. Łącznie w ramach badań ferromagnetycznych obiektu wykonaliśmy 86 skanów, w tym 24 skany obrazowe (ImageScan) 60x60 [cm] i 62 skany liniowe (QuickScan).


Przekrój poprzeczny badanego obiektu
Przekrój poprzeczny badanego obiektu

Co istotne przed przystąpieniem do badań otrzymaliśmy inwentaryzację obiektu umożliwiającą ocenę możliwości wykonania skanów poszczególnych elementów i dzięki temu możliwe było odpowiednie przygotowanie do badań. Co oszczędziło też sporo czasu na miejscu, a jako że dostęp do obiektu mieliśmy przewidziany wyłącznie na określony czas to pozwoliło to uszczegółowić badania. W przypadku obiektów takich jak ten należy mieć na uwadze, że wyniki określenia średnic prętów zbrojeniowych mogą obarczone być dużym błędem odczytu ze względu na bardzo niską jakość robót zbrojarskich, tj; duże przemieszczenia prętów w czasie betonowania, nieprostopadłość strzemion w stosunku do prętów głównych, a przede wszystkim zakłócenia magnetyczne powstające w wyniku:

  • obecności gwoździ i innych wtrętów metalicznych zabetonowanych w elementach konstrukcyjnych

  • nadmiaru drutu wiązałkowego użytego do zbrojenia i odpadów tego drutu w szalunkach

  • chaotycznie rozłożonych prętów i/ lub korozji stali zbrojeniowej

Przeprowadzone skanowanie betonu systemem lokalizacji i detekcji Hilti Ferroscan PS200 pozwoliło na szczegółowe określenie przebiegu prętów zbrojeniowych, a co za tym idzie pewniejsze obliczenia sprawdzające do wykonywanej ekspertyzy konstrukcyjnej oraz znaczące zmniejszenie ilości wykonanych odkrywek w funkcjonującym obiekcie.


bottom of page