Odwierty rdzeniowe i przewierty kontrolne jako cenne źródło informacji


W wielu przypadkach prowadząc prace mające na celu analizę stanu konstrukcji oprócz badań nieniszczących konieczne jest wykonanie odkrywek, odwiertów rdzeniowych, czy przewiertów kontrolnych. Wycięcie rdzeni z konstrukcji pozwala ustalić grubość warstw i ich układ, a także właściwości wbudowanych materiałów. W przypadku konstrukcji żelbetowych istotna jest możliwość oceny głębokości karbonatyzacji betonu przy użyciu odczynników chemicznych takich jak np. Rainbow Test, a także oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu w prasie i skorelowanie wyników otrzymanych w ten sposób z wynikami badań betonoskopem ultradźwiękowym, czy młotkiem Schmidta. Co warte podkreślenia na skutek korelacji wyników otrzymanych w prasie i w trakcie badań nieniszczących znacząco rośnie pewność pomiarowa. Dlatego chcąc uzyskać w miarę możliwości jak najdokładniejsze informacje na temat analizowanej konstrukcji warto zastanowić się, czy obok badań nieniszczących nie zlecić także wykonania odwiertów rdzeniowych wiertnicą diamentową.


Inwentaryzacja odwierconego rdzenia betonowego

Oczywiście w znaczącej liczbie przypadków ilość badań niszczących da się ograniczyć do niezbędnego minimum, lub całkowicie je wyeliminować. Jednak w niektórych przypadkach ich wykonanie jest po prostu konieczne. Konieczność wycięcia rdzeni często komplikuje proces uzgadniania koniecznych do wykonania badań, ponieważ wykonywanie odwiertów rdzeniowych kojarzy się z dziesiątkami litrów płuczki zalewających wszystko dookoła miejsca pobrania rdzenia i nie ma co się dziwić, że nie jest mile widziane przez osoby decyzyjne. Co więcej jest to zrozumiałe szczególnie w przypadku eksploatowanych obiektów.


Warto jednak zauważyć, że nowoczesną wysokiej jakości wiertnicą diamentową jesteśmy w stanie wykonać odwierty zarówno ze statywu jak i z ręki, na mokro ale także na sucho z odsysaniem urobku. Dzięki temu szczególnie małośrednicowe odwierty można wykonać dużo szybciej (odpada konieczność zakotwienia statywu) i wyeliminować chłodzenie korony diamentowej wodą. Oczywiście w takim wypadku konieczne jest użycie szybciej zużywających się koron diamentowych z "miękkim segmentem" i odkurzacza przemysłowego dużej mocy który odessie urobek i zapewni chłodzenie segmentów diamentowych powietrzem, co wiąże się z wyższą ceną wykonania odwiertu. Jednak w przypadku gdy zależy nam na zachowaniu względnej czystości w miejscu pobrania rdzenia jest to niejednokrotnie jedyne możliwe rozwiązanie.

Podsumowując należy pamiętać, że przy doborze odpowiedniej korony, wiertnicy i techniki wiercenia możemy zapewnić sobie możliwie miarodajne wyniki badań przy zachowaniu czystości w miejscu pobrania rdzenia. Wiertnica którą używamy (Baier BDB825) pozwala nam na wycinanie z konstrukcji rdzeni o zróżnicowanych średnicach zarówno na sucho z odsysaniem urobku jak też na mokro wykorzystując przyłączenie wody, lub hydronetkę.

Więcej na ten temat znaleźć można w normie PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Próbki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.


#PNEN125041 #badaniabetonuwkonstrukcjach #próbkirdzeniowe #wytrzymałośćbetonunaściskanie #określenieklasybetonu #przewiertykontrolne

  Diagnostyka konstrukcji. Projektowanie. Stefan Giryn

  • Diagnostyka konstrukcji Facebook
  • Diagnostyka konstrukcji LinkedIn
  • Diagnostyka konstrukcji YouTube
  • Diagnostyka konstrukcji Twitter
  • Diagnostyka konstrukcji Instagram