top of page

Ustalenie typu stropu na podstawie wykonanych skanowań Ferroscanem


Sprzęt którym pracujemy to najbardziej zaawansowany i najdokładniejszy na rynku ferromagnetyczny skaner konstrukcji - Hilti Ferroscan. Jego użycie pozwala na wykrycie prętów zbrojeniowych stropów z bardzo dużą dokładnością - posiadając doświadczenie w odczytywaniu raportów skanowania i wiedzę jak są zazbrojone poszczególne typy stropów jesteśmy w stanie określić z jakim typem stropu mamy do czynienia i jak został zazbrojony.


Skanowanie konstrukcji stropu z płyt kanałowych, widoczne łączenia płyt zaznaczone znacznikami
Skan liniowy stropu z płyt kanałowych

Przykładowo dla stropu z płyt kanałowych wystarczy namierzyć skanerem zbrojenia pręty pomiędzy kanałami płyt i podwójne pręty przy łączeniu płyt kanałowych. Dzięki namierzeniu podwójnych prętów na kolejnych łączeniach prefabrykatów jesteśmy w stanie wywnioskować jakiej szerokości płyty zostały wykorzystane do wykonania stropu – na zdjęciu przykład skanowania konstrukcji stropu z płyt kanałowych o szerokości 90 cm (w rzeczywistości płyty te mają 89 [cm] - prefabrykat). Na powyższym zrzucie ekranu z programu Hilti Profis Ferroscan widać wyraźnie (zaznaczone znacznikami) podwójne pręty na łączeniu płyt, oraz pręty pomiędzy kanałami, które również rozłożone są w charakterystycznej odległości od siebie. W celu potwierdzenia warto wykonać skan obrazowy - Imagescan łączenia prefabrykatów – patrz zrzut ekranu poniżej.

Skanowanie konstrukcji stropu z płyt kanałowych - łączenie prefabrykatów, skan obrazowy
Skan obrazowy wykonany na łączeniu płyt kanałowych
Skanowanie konstrukcji stropu gęstożebrowego, znacznikami oznaczone są kolejne belki
Skan liniowy stropu Teriva

Dla stropów gęstożebrowych, takich jak stropy DZ, czy strop Teriva, w celu potwierdzenia, że mamy do czynienia z tym typem stropu wystarczy zmierzyć w programie Hilti Profis Ferroscan rozstaw belek stropu na skanie liniowym i wykonać obraz zbrojenia takiej belki, w zależności od typu zbrojenia 2, lub 3 pręty w rozstawie osiowym 60cm, skanowanie stropu w drugim kierunku - w poprzek pustaków między belkami pozwoli sprawdzić, czy zastosowano żebra rozdzielcze i jak są zazbrojone – na zdjęciu zrzut z programu z widocznym przykładem skanowania konstrukcji stropu gęstożebrowego Teriva. Strop DZ w zależności od rozpiętości zazwyczaj zazbrojony jest trzema prętami w stopce belki (dla rozpiętości do 270cm dwoma prętami). Określenie z jakim konkretnie typem stropu Teriva, czy DZ mamy do czynienia umożliwia wykonanie skanowania stopki stropu i pomiar grubości stropu, w zależności od grubości i zbrojenia stopki stropu będziemy mieć do czynienia ze stropem DZ3, DZ4, lub DZ5 – podobnie sprawa wygląda w przypadku innych gęstożebrowych stropów.


Skanowanie konstrukcji stropu Kleina, znacznikami oznaczone są belki stalowe stropu
Skan liniowy stropu Kleina

Strop Kleina jest o tyle łatwy do rozpoznania w trakcie skanowania konstrukcji stropu, że wystarczy zeskanować rozstaw belek stalowych. Belkę stalową algorytm programu zazwyczaj widzi jako dwa położone blisko siebie pręty - po lewej obraz skanowania stropu Kleina na którym widoczny jest obraz "dwóch prętów" stanowiących belkę stalową stropu.


Rozpoznanie stropu monolitycznego na podstawie skanowania konstrukcji stropu Ferroscanem również nie nastręcza większych problemów, na poniższym zrzucie ekranu z programu Hilti Profis Ferroscan wyraźnie widać siatkę zbrojenia tego typu stropu. W przypadku innych typów stropów zazwyczaj skanowanie zbrojenia również daje szybką odpowiedź z jakim rodzajem stropu mamy do czynienia.

Skanowanie konstrukcji stropu monolitycznego - widoczna siatka zbrojenia
Skan obrazowy stropu monolitycznego

Jak widać wszystkie te typy stropów da się rozpoznać w trakcie pracy skanerem z dużo większą łatwością niż np. wykonując odkuwki zbrojenia. Co istotne dla pracy inżyniera – nie tylko da się to zrobić szybciej i łatwiej, a także z dużo większą pewnością co do rezultatów. W przypadku skanowania stropu mamy 100% pewność co do tego jak rozłożone jest zbrojenie na całym obszarze stropu, a nie tylko i wyłącznie w wybranym odkutym miejscu. Oczywiście skaner znacząco ułatwia określenie typu stropu, jednak przy analizach nośności stropów zaleca się wykonanie chociażby miejscowych odkrywek zbrojenia celem sprawdzenia poprawności szacowania średnicy prętów przez sprzęt.


bottom of page