top of page

Wyznaczenie bezpiecznych miejsc wiercenia w stropie skrzynkowym


Niektóre zlecenia wymagają szczególnej precyzji i dostępności różnego typu sprzętu do skanowania konstrukcji. Oczywiście w większości przypadków możliwe jest wyznaczenie bezpiecznego miejsca wiercenia przy użyciu wyłącznie jednego skanera konstrukcji, jednak w przypadkach kiedy konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i wyjątkowej dokładności dobrze jest zweryfikować pomiary wykonane jednym urządzeniem także innymi i porównać otrzymane wyniki.


Lokalizacja bezpiecznych miejsc wiercenia Ferroscanem Hilti
Wiercenie po uprzednim skanowaniu

Mieliśmy ostatnio sposobność określać miejsca bezpiecznego wiercenia w stropach skrzynkowych zabytkowego obiektu o szczególnym znaczeniu historycznym. Trudność sprawiała konieczność zachowania bardzo wysokiej dokładności. Pustka skrzynki pomiędzy belkami stropu miała wymiar od 32 do 34 [cm], a wiercenia wykonywane były koroną diamentową o średnicy 277 [mm], co oznacza że maksymalna możliwa pomyłka przy określeniu środka wiercenia i przeniesieniu go ze spodu na wierzch stropu musiała wynieść nie więcej niż 2 [cm]. O ile zachowanie tego typu dokładności przy wyznaczeniu środka bezpiecznego miejsca wiercenia nie powinno być szczególnym problemem, o tyle wyznaczenie go i przeniesienie na drugą stronę elementu konstrukcyjnego o znacznej grubości (nawet do około 70 centymetrów grubości łącznie z warstwami) z zadaną dokładnością jest naprawdę trudnym sprawdzianem. W takim przypadku możliwość pracy kilkoma sprzętami do skanowania konstrukcji i weryfikacja otrzymanych skanów konstrukcji jest niezmiernie istotna.


Dzięki naszemu zapleczu sprzętowemu i doświadczeniu sprostaliśmy temu zadaniu. Do wykrycia zbrojenia belek użyliśmy skanerów konstrukcji Hilti Ferroscan PS200 i Proceq Profometer 650 AI, a prawidłowość tych pomiarów weryfikowaliśmy w wątpliwych miejscach na bieżąco lokalizując skrzynki w stropie georadarem Hilti X-Scan PS1000. Jeśli zaś chodzi o przeniesienie lokalizacji wyznaczonych środków wierceń ze spodu na wierzch stropu użyliśmy lokalizatora centrującego Hilti PX10T/PX10R.


W przypadku wszystkich 36 wywierconych otworów udało się nie naruszyć konstrukcji stropu i uniknąć jego kosztownych napraw. Co z jednej strony pozwoliło naszemu Zleceniodawcy ukończyć prace zgodnie z przyjętym harmonogramem nie ponosząc dodatkowych kosztów napraw konstrukcji, a z drugiej stanowi najlepszy dowód na to, że skanowanie konstrukcji żelbetowych pozwala zlokalizować bezpieczne miejsca wiercenia nawet w trudnych przypadkach.


bottom of page