Korzyści ze skanowania konstrukcji żelbetowych Hilti Ferroscanem

Upraszczając można stwierdzić, że wytrzymałość betonu na rozciąganie wynosi zaledwie około 1/10 jego wytrzymałości na ściskanie. Dlatego też za przenoszenie sił rozciągających w konstrukcjach żelbetowych odpowiedzialna jest głównie stal zbrojeniowa. Od tego jak zazbrojony jest element żelbetowy zależy jego nośność, ugięcie, czy dalsza trwałość konstrukcji.


W związku z powyższym podstawowym zagadnieniem dla oceny konstrukcji żelbetowej jest lokalizacja zbrojenia, określenie jego przebiegu, pomiar otuliny betonowej i średnicy prętów zbrojeniowych.

Zdarza się, że w przypadku mocno zniszczonych elementów konstrukcyjnych określenie powyższych parametrów nie nastręcza problemów (zdjęcie na górze po lewej). Jednak gdy konstrukcja nie jest mocno skorodowana, a otulina betonowa nie wykruszyła się określenie przebiegu, średnic i otulin prętów zbrojeniowych przysparza trudności.


Wykonanie odkrywki zbrojenia to nic innego jak rozkucie otuliny betonowej i pomiar zbrojenia z natury. W przypadku niedużych, lub powtarzalnych elementów nie jest to wielki problem. Olbrzymie trudności zaczynają się w przypadku obiektów bez archiwalnej dokumentacji projektowej, albo w przypadku obiektów których dokumentacja budzi wątpliwości. W wypadku budynku średniej wielkości często koniecznością jest wykonanie kilkudziesięciu odkrywek zbrojenia. Pomijając czasochłonność tych prac, najgorszy jest brak świadomości, czy elementy które teoretycznie powinny być zazbrojone w ten sam sposób faktycznie są tak wykonane. Wyrywkowe wykonanie odkrywek zawsze budzi obawy o poprawność określenia na ich podstawie zbrojenia elementów konstrukcyjnych. Bardzo ważnym aspektem o którym często zapomina się jest fakt, że wykonanie odkrywki osłabia badany przekrój. Dlatego też w przypadku elementów znacząco wytężonych często do jej wykonania wybiera się miejsca w których nie mamy do czynienia z maksymalnymi momentami zginającymi - często zazbrojone rzadziej niż najistotniejsze dla analizy fragmenty konstrukcji.


Z pomocą przychodzi technika. Na rynku dostępny jest szereg prostych urządzeń (jak np. Bosch D-tect 150) pozwalających określić z niewielką precyzją lokalizację prętów zbrojeniowych i ich otulinę, a także nieco bardziej złożone urządzenia (jak np. Proceq Profoscope), które dodatkowo estymują średnicę pręta zbrojeniowego. Podobną funkcjonalność mają starsze wersje urządzeń Proceq Profometer, czy np. Elcometer 331. Jednak dopiero urządzenia najwyższej klasy pozwalają na otrzymanie najdokładniejszych wyników, a w przypadku skanera konstrukcji Hilti Ferroscan możliwe jest nawet wykonanie "zdjęcia" zbrojenia (patrz zdjęcie po prawej) o wymiarze 60x60 [cm].


Widoczny po prawej Imagescan to efekt skanowania systemem pomiarowym Hilti Ferroscan identycznego elementu jak ten widoczny na pierwszym zdjęciu. W oczy rzuca się identyczne (w granicach błędu wykonawczego) rozłożenie prętów zbrojeniowych, co najlepiej obrazuje dokładność Ferroscanu.


Otrzymany skanowaniem skanerem zbrojenia Ferroscan obraz można analizować w dołączonym oprogramowaniu otrzymując w rezultacie szereg istotnych dla analizy konstrukcji informacji. Co więcej możliwe jest połączenie do 9 otrzymanych skanów tj. do obrazu rozmiaru 1,8x1,8 [cm], a w oprogramowaniu Profis Ferroscan Map możliwe jest nawet połączenie skanów do mapy zbrojenia o wymiarach do 45x45 [m]. Takich możliwości nie zapewnia żaden inny sprzęt diagnostyczny.


Oczywiście otrzymane skanowaniem Ferroscanem wyniki można skalibrować w oparciu o wykonaną punktową odkrywkę zbrojenia. Zaleca się to robić gdyż każdorazowo mamy do czynienia ze stalą o nieco innych właściwościach magnetycznych, do tego często w przypadku starszych konstrukcji skorodowaną co powoduje, że obraz widma ferromagnetycznego może po prostu nie odpowiadać rzeczywistym średnicom prętów zbrojeniowych.


Zdjęcie po lewej przedstawia przeanalizowany oprogramowaniem Hilti Profis Ferroscan skan zbrojenia.


Użycie skanera zbrojenia Hilti Ferroscan skraca pomiary i obniża ich koszt dzięki możliwości ochrony elementów konstrukcyjnych przed uszkodzeniami wynikłymi wykonywaniem odkrywek zbrojenia. Co jednak najważniejsze czyni inwentaryzację konstrukcji dokładniejszą.


#lokalizacjazbrojenia #wykrywaniezbrojenia #skanowaniezbrojenia #detekcjazbrojenia #pomiarotuliny #rozstawzbrojenia #średnicaprętów #imagescan #quickscan #blockscan

  Diagnostyka konstrukcji. Projektowanie. Stefan Giryn

  • Diagnostyka konstrukcji Facebook
  • Diagnostyka konstrukcji LinkedIn
  • Diagnostyka konstrukcji YouTube
  • Diagnostyka konstrukcji Twitter
  • Diagnostyka konstrukcji Instagram