top of page

Młotek Schmidta zapoczątkował badania nieniszczące w budownictwie

Słowem wstępu badania nieniszczące to szereg różnych możliwych do przeprowadzenia testów i pomiarów określających właściwości badanego elementu. Próbując znaleźć nawiązanie do codziennych czynności można stwierdzić, że wybieranie pomidorów w sklepie to doskonały przykład badań nieniszczących, oceniamy ich kolor, stan skórki, wielkość, wagę, twardość, zapach i jeżeli mamy chociaż trochę doświadczenia to najprawdopodobniej uda nam się wybrać najsmaczniejsze, dojrzałe pomidory bez ich próbowania.


Podobnie rzecz się przedstawia w odniesieniu do diagnostyki konstrukcji. Jednak w tym przypadku aby otrzymane wyniki badań były miarodajne konieczna jest nie tylko fachowa wiedza a także odpowiedni sprzęt. Tylko takie połączenie pozwala dobrać odpowiedni sprzęt i metody badań do zaistniałej sytuacji a następnie trafnie przeanalizować uzyskane rezultaty.


Badanie sklerometryczne betonu młotkiem Schmidta Typu N produkcji szwajcarskiej firmy Proceq
Badanie młotkiem Schmidta Typu N

Wszystko zaczęło się w 1948 roku kiedy Szwajcar Ernst Schmidt wynalazł i opatentował pierwszy powszechnie akceptowany przyrząd do badania wytrzymałości betonu który dzisiaj nazywamy młotkiem Schmidta, sklerometrem Schmidta a w języku angielskim również po prostu jako "Rebound Hammer", lub "Swiss Hammer". W ciągu kilku kolejnych lat Ernst Schmidt z Antonio Brandestini'm założycielem firmy Proceq, a wcześniej jednym z trzech założycieli BBR Network, opracowali i wprowadzili sklerometr Schmidta do produkcji i sprzedaży. Produkt okazał się globalnym sukcesem dając inżynierom budownictwa niespotykane przedtem możliwości. Wcześniej szybkie, nieniszczące oszacowanie jednorodności i wytrzymałości betonu in situ było po prostu niemożliwe.

Jak działa to urządzenie? W dużym skrócie przekazuje energię nadaną bijakowi przez sprężynę na powierzchnię betonu i sprawdza jak mocno odbił się bijak od badanej powierzchni - de facto mierzymy więc moduł sprężystości, który skorelowany jest z wytrzymałością betonu. W praktyce budowa urządzenia jest nieco bardziej skomplikowana [patrz rysunek].

Przekrój podłużny młotka Schmidta typu N
Budowa młotka Schmidta typu N

Jak każdy wynalazek młotek Schmidta budził początkowo wątpliwości. Przez ponad 60 lat od wynalezienia i wprowadzenia do produkcji pojawiło się na jego temat tysiące publikacji, badań czy wreszcie normy regulujące sposób wykonania badań sklerometrycznych określających wytrzymałość betonu. Obecnie to z pewnością najpopularniejsza i najlepiej opisana w źródłach naukowych i normowych metoda badań nieniszczących w budownictwie. Normalizacji badań młotkiem Schmidta podjęły się zarówno krajowe komitety normalizacyjne między innymi w: Stanach Zjednoczonych (ASTM C 805), Wielkiej Brytanii (BS 1881 part 202), Niemczech (DIN 1048 part 2). Na temat młotka Schmidta traktują również normy międzynarodowe ISO (ISO/DIS 8045) czy też europejskie (ENV206 i EN 12 504-2).


W Polsce obowiązywała norma PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N, powszechnie korzystano z opracowania Instrukcja ITB nr 210 Metoda sklerometryczna do badań wytrzymałości betonu w konstrukcji. Obecnie obowiązuje norma PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia.


Przez przeszło 60 lat młotek Schmidta utorował badaniom nieniszczącym w budownictwie drogę do powszechnej ich znajomości i zastosowania na całym świecie.


bottom of page