top of page

ImageScan, a QuickScan, czym różnią się tryby pracy Ferroscanu

Bardzo często osoby zainteresowane ferromagnetycznym skanowaniem konstrukcji Ferroscanem pytają o możliwości pomiarowe urządzenia i różnice pomiędzy skanami obrazowymi a liniowymi. Co więcej zdarza się, że klienci są zdezorientowali gdy pytam jakich i ilu konkretnie skanów potrzebują, ponieważ nie wiedzą, że skaner zbrojenia Hilti Ferroscan ma różne tryby pracy. Mam nadzieję, że ten wpis rozwieje chociaż część tych wątpliwości.

Ferroscan PS 200 ma dwa główne tryby pracy:

  1. Imagescan (Skanowanie obrazów), określany również czasami wykonywaniem zdjęć zbrojenia

  2. Quickscan (Szybkie skanowanie), określany również czasami skanowaniem liniowym

W zdecydowanej większości przypadków celem przeprowadzenia rzetelnej analizy zbrojenia należy wykorzystać oba tryby pracy skanera. Wynika to z faktu, że oba te tryby pracy dostarczające różnych informacji uzupełniają się pozwalając na oszczędność czasu i jeszcze dokładniejsze pomiary.

Imagescan (Skanowanie obrazów) to tryb w którym kolejne przejazdy skanera w poziomie (wiersze) i pionie (kolumny) oprogramowanie skanera łączy w skan zbrojenia 2D o wymiarach 60x60 cm. Skan ten przypomina zdjęcie rentgenowskie, stąd czasami mówi się też o "zdjęciu zbrojenia". Po przeanalizowaniu otrzymanych rezultatów jesteśmy w stanie ocenić położenie zbrojenia i jego przebieg, grubość otuliny a także oszacować średnicę pręta zbrojeniowego. Blockscan (Skanowanie bloków) to funkcja w której możemy połączyć do 9 Imagescanów w skan zbrojenia 2D o wymiarach do 180x180 cm. Natomiast dzięki oprogramowaniu Hilti Ferroscan Map możliwe staje się połączenie do 5625 Imagescanów tworząc wielkopowierzchniową mapę zbrojenia o wielkości 45x45m. Dzięki oprogramowaniu Ferroscan Map możliwe stają się także wielkopowierzchniowe analizy grubości otuliny betonowej.

W galerii poniżej (kliknij aby powiększyć) przedstawiony jest przykład skanowania stropu żelbetowego monolitycznego zbrojonego dwukierunkowo. Pierwsze zdjęcie to Imagescan raw (surowy) plik zgrany ze skanera, następne zdjęcie to Imagescan po wykonaniu analizy, ostatnie zdjęcie to Imagescan po korekcji wyników o wartości pomierzone empirycznie dzięki wykonaniu punktowej odkrywki zbrojenia. Imagescan ten został wykonany na przecięciu dwóch Quickscanów (galeria niżej) celem dokładniejszej lokalizacji i analizy zbrojenia stropu. Po przeanalizowaniu zestawionych wyników ze skanami liniowymi przecinającymi się w polu skanu powierzchniowego stwierdzono, że strop zazbrojony jest dwukierunkowo nierównomiernie rozłożonymi prętami zbrojeniowymi fi12mm (średnicę określono na podstawie analizy omawianego skanu powierzchniowego i zweryfikowano odkrywką punktową) o uśrednionym rozstawie 24cm (skan liniowy wzdłuż mniejszej rozpiętości stropu) i 28cm (skan liniowy wzdłuż większej rozpiętości stropu).

Tryb Imagescan to największe dobrodziejstwo Ferroscanu. Żaden inny skaner ferromagnetyczny zbrojenia nie jest w stanie wykonać tak dokładnych "zdjęć" zbrojenia. Przede wszystkim działanie tego trybu przydaje się wtedy, kiedy konieczne jest bardzo precyzyjne określenie przebiegu zbrojenia wraz z oszacowaniem średnicy prętów zbrojeniowych. Ciężko jest wyobrazić sobie rzetelną analizę zbrojenia bez wykorzystania tego trybu.


Quickscan (Szybkie skanowanie) to tryb w którym wykonujemy przejazd skanerem Ferroscan PS200S w linii, stąd można się też spotkać z określeniem "Skan liniowy". Skaner zbrojenia zbiera dane dotyczące prętów zbrojeniowych znajdujących się prostopadle do niego podczas przejazdu. Efektem prac jest profil z widoczną siłą sygnału (widoczne na szaro) świadczącą o obecności prętów zbrojeniowych które wykrył Ferroscan. Obliczone na tej podstawie przez oprogramowanie znaczniki prętów widoczne są na granatowo. Po przeanalizowaniu otrzymanych rezultatów jesteśmy w stanie ocenić położenie prętów, rozstaw i grubość otuliny. Z doświadczenia wynika, że na podstawie Quickscanu możliwa jest także pobieżna weryfikacja podobieństwa średnic prętów - w przypadku dużych różnic, lub zastosowania prętów podwójnych widoczna jest różnica w sile sygnału. Należy pamiętać, że przy pomiarze Quickscanem nie jest możliwe oszacowanie średnicy prętów zbrojeniowych. Długość zapisanego do oprogramowania Quickscanu może wynosić do 30 metrów. Jeżeli zależy nam wyłącznie na wykryciu prętów zbrojeniowych i pomiarze otuliny bez późniejszej analizy w oprogramowaniu to nie ogranicza nas długość skanu. W znaczącej większość przypadków jednak limit 30 metrów jest aż nazbyt wystarczający.


Poniżej przedstawione są Quickscany wykonane kolejno po mniejszej i większej rozpiętości stropu żelbetowego monolitycznego o którym mowa jest wyżej. Można z nich odczytać zarówno ilość prętów zbrojeniowych, ich rozstaw (w tym wypadku ze względu na niską jakość robót zbrojarskich należało go uśrednić) oraz grubość otuliny. Na przecięciu obu Quickscanów wykonano prezentowany powyżej Imagescan, który pomógł w dokładniejszej analizie zbrojenia stropu.

Skan liniowy konstrukcji (Quickscan) - mniejsza rozpiętość stropu
Mniejsza rozpiętość stropu
Skan liniowy konstrukcji (Quickscan) - większa rozpiętość stropu
Większa rozpiętość stropu

Tryb Quickscan pozwala zgodnie z nazwą na szybką analizę; rozstawu prętów zbrojeniowych na większej powierzchni, np. w przypadku stropów, rozstawu i ilości strzemion w belkach, czy słupach. Umożliwia też szybkie zweryfikowanie na większych powierzchniach minimalnej grubości otuliny betonowej i wiele więcej. Dla otrzymania bardzo dokładnego pomiaru grubości otuliny należy najpierw wykonać Imagescan skorygowany o punktową odkrywką zbrojenia.


Mam nadzieję, że te kilka słów na temat trybów pracy skanera zbrojenia Ferroscan pomogą zrozumieć na czym polegają różnice między nimi. Należy zauważyć, że oba tryby pracy Ferroscanu dopełniają się, a umiejętne wykorzystanie ich rozszerza możliwości pomiarowe urządzenia, usprawnia prace badawcze i zwiększa dokładność uzyskanych wyników.

bottom of page