Pomiary wilgotności przy użyciu wilgotnościomierzy Protimeter


Należy zauważyć, że wilgoć jest problemem jeszcze zanim zacznie być widoczna. Po materiałach budowlanych często nie widać nadmiernego zawilgocenia i nie da się go wyczuć dopóki zawilgocenie nie jest niebezpieczne dla zdrowia użytkowników budynku a nawet jego konstrukcji. Przykładowo drewno nie jest wyczuwalnie mokre aż do 30% wilgotności podczas gdy degenerujące procesy gnilne zaczynają się od około 20% wilgotności. Dlatego też badanie wilgotności materiałów i przegród budowlanych jest istotne przy opiniowaniu stanu konstrukcji. W praktyce żeby zbadać konkretny materiał budowlany np. drewno należy dysponować odpowiednim wilgotnościomierzem o skali dopasowanej do drewna, lub nawet dla odpowiedniego gatunku drewna. Podobnie jest z betonem i innymi materiałami budowlanymi. Pomiar o dużej dokładności wymaga użycia wilgotnościomierza karbidowego, lub oddania próbek do laboratorium. Z pomocą przychodzą mierniki uniwersalne takie jak np. te z serii Protimeter firmy General Electric.


Tabela EMC i WME typowych materiałów

Z własnego doświadczenia w używaniu wilgotnościomierzy Protimeter, Surveymaster SM i Multi Measure System MMS możemy zauważyć, że to nieoceniona pomoc dla inżyniera zarówno przy mapowaniu/wyszukiwaniu źródła wilgoci, pomiarze miejscowym stopnia zawilgocenia, czy też określeniu jaka jest tendencja ogólna – czy materiał ulega osuszaniu, czy też dalszemu zawilgacaniu. Zarówno wilgotnościomierzem Protimeter Surveymaster SM, jak też Protimeter MMS pomiary wykonywać można dwiema metodami: - bezinwazyjną pozwalającą na szybkie szukanie oraz wykrywanie miejsc wilgotnych za pomocą pomiaru względnego radiowego do głębokości 19mm

- inwazyjną, wbijanymi elektrodami pomiarowymi, zapewniającą stabilne, dokładne wyniki pomiarowe do głębokości 10mm oraz akcesoryjnymi sondami wgłębnymi pozwalającymi na pomiar wilgotności do głębokości 127mm.


Krzywe wilgotności typowych materiałów

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że metoda bezinwazyjna pomaga szybko odnaleźć źródło wilgoci, natomiast po wbiciu sond pomiarowych otrzymujemy stabilny dokładny wynik pomiaru wilgotności. ​​Co więcej wilgotnościomierz Protimeter MMS pozwala również na pomiar wilgotności powietrza, a także pomiar punktu rosy. Akcesoryjne zestawy do analizy chlorków pozwalają na stwierdzenie obecności chlorków i azotanów w przegrodzie budowlanej.

Należy pamiętać, że odczyty pomiarów przeprowadzonych wilgotnościomierzami Protimeter w trybie inwazyjnym podają wilgotność materiałów w skali Protimeter WME (Protimeter Wood Moisture Equivalent) i należy je każdorazowo sprowadzić do wilgotności Equilibrium Moisture Content (EMC) metodą interpolacji [patrz tabela i krzywa wartości wilgotności typowych materiałów budowlanych], są to wartości przybliżone jednak pomiary te są wystarczająco dokładne w zdecydowanej większości pomiarów inżynierskich.


#wilgotnościomierz #higrometr #wilgotnośćwzględna #wilgotnośćbezwzględna #wilgotnośćmateriałów

  Diagnostyka konstrukcji. Projektowanie. Stefan Giryn

  • Diagnostyka konstrukcji Facebook
  • Diagnostyka konstrukcji LinkedIn
  • Diagnostyka konstrukcji YouTube
  • Diagnostyka konstrukcji Twitter
  • Diagnostyka konstrukcji Instagram