top of page

Pomiary wilgotności przy użyciu wilgotnościomierzy Protimeter


Należy zauważyć, że wilgoć jest problemem jeszcze zanim zacznie być widoczna. Po materiałach budowlanych często nie widać nadmiernego zawilgocenia i nie da się go wyczuć dopóki zawilgocenie nie jest niebezpieczne dla zdrowia użytkowników budynku a nawet jego konstrukcji. Przykładowo drewno nie jest wyczuwalnie mokre aż do 30% wilgotności podczas gdy degenerujące procesy gnilne zaczynają się od około 20% wilgotności. Dlatego też badanie wilgotności materiałów i przegród budowlanych jest istotne przy opiniowaniu stanu konstrukcji. W praktyce żeby zbadać konkretny materiał budowlany np. drewno należy dysponować odpowiednim wilgotnościomierzem o skali dopasowanej do drewna, lub nawet dla odpowiedniego gatunku drewna. Podobnie jest z betonem i innymi materiałami budowlanymi. Pomiar o dużej dokładności wymaga użycia wilgotnościomierza karbidowego, lub oddania próbek do laboratorium. Z pomocą przychodzą mierniki uniwersalne takie jak np. te z serii Protimeter firmy General Electric.


Tabela wartości EMC i WME dla typowych materiałów budowlanych
Tabela EMC i WME typowych materiałów

Z własnego doświadczenia w używaniu wilgotnościomierzy Protimeter, Surveymaster SM i Multi Measure System MMS możemy zauważyć, że to nieoceniona pomoc dla inżyniera zarówno przy mapowaniu/wyszukiwaniu źródła wilgoci, pomiarze miejscowym stopnia zawilgocenia, czy też określeniu jaka jest tendencja ogólna – czy materiał ulega osuszaniu, czy też dalszemu zawilgacaniu. Zarówno wilgotnościomierzem Protimeter Surveymaster SM, jak też Protimeter MMS pomiary wykonywać można dwiema metodami: - bezinwazyjną pozwalającą na szybkie szukanie oraz wykrywanie miejsc wilgotnych za pomocą pomiaru względnego radiowego do głębokości 19mm

- inwazyjną, wbijanymi elektrodami pomiarowymi, zapewniającą stabilne, dokładne wyniki pomiarowe do głębokości 10mm oraz akcesoryjnymi sondami wgłębnymi pozwalającymi na pomiar wilgotności do głębokości 127mm.


Krzywe wilgotności dla typowych materiałów budowlanych
Krzywe wilgotności typowych materiałów

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że metoda bezinwazyjna pomaga szybko odnaleźć źródło wilgoci, natomiast po wbiciu sond pomiarowych otrzymujemy stabilny dokładny wynik pomiaru wilgotności. ​​Co więcej wilgotnościomierz Protimeter MMS pozwala również na pomiar wilgotności powietrza, a także pomiar punktu rosy. Akcesoryjne zestawy do analizy chlorków pozwalają na stwierdzenie obecności chlorków i azotanów w przegrodzie budowlanej.

Należy pamiętać, że odczyty pomiarów przeprowadzonych wilgotnościomierzami Protimeter w trybie inwazyjnym podają wilgotność materiałów w skali Protimeter WME (Protimeter Wood Moisture Equivalent) i należy je każdorazowo sprowadzić do wilgotności Equilibrium Moisture Content (EMC) metodą interpolacji [patrz tabela i krzywa wartości wilgotności typowych materiałów budowlanych], są to wartości przybliżone jednak pomiary te są wystarczająco dokładne w zdecydowanej większości pomiarów inżynierskich.


bottom of page